ObornikiOnline.pl - Twój lokalny portal internetowy  
Opieka zdrowotna w Polsce - badanie AC Nielsen

W obronie zasad i praw powstała ogólnopolska koalicja na rzecz pacjentów "Mam prawo do zdrowia". Celem koalicji jest edukacja społeczna w zakresie praw należnych pacjentom oraz ich egzekwowanie.

Na zlecenie Federacji Konsumentów instytut AC Nielsen przeprowadził badanie, które pozwoliło poznać opinie Polaków na temat opieki zdrowotnej.

BADANIE "OPIEKA ZDROWOTNA w POLSCE" (AC Nielsen Polska)

Styczeń/luty 2004r.

Podsumowanie:
 • Opinia respondentów w badaniu na temat opieki zdrowotnej w Polsce jest raczej niska lub bardzo niska.
 • Osoby w badaniu mają przede wszystkim negatywną opinie o poszanowaniu praw pacjenta; na tym samym niskim poziomie oceniają poczucie bezpieczeństwa, że w ramach płaconych świadczeń uzyskają skuteczna pomoc medyczną.
 • Również nisko oceniają dostęp do nowoczesnych i skutecznych leków w ramach płaconych świadczeń i zrozumiałość zasad refundacji leków, a także informacje o świadczeniach, które przysługują im w ramach systemu ochrony zdrowia.
 • Jedynie zasady opieki medycznej (jak opieka lekarza pierwszego kontaktu, pobyt w szpitalu, zabiegi specjalistyczne) są oceniane nieco lepiej.
 • Ankietowani uważają, ze refundacja powinna dotyczyć leków drogich, na które większości pacjentów nie stać; spodziewają się, że cena tych leków po refundacji będzie bardziej przystępna.
 • Generalnie gorzej na temat opieki zdrowotnej w Polsce wypowiadają się mężczyźni; przede wszystkim nie są dla nich zrozumiale podstawowe zasady opieki medycznej i refundacji leków.
 • Negatywna opinia na temat opieki zdrowotnej wzrasta z wiekiem (osoby starsze częściej korzystają z przysługujących im świadczeń) i do wszystkich zagadnień poruszanych w badaniu szczególnie źle ustosunkowane były osoby w starszych grupach wiekowych; 45-65 lat.
 • Najbardziej krytyczne wobec opieki zdrowotnej w Polsce są osoby lepiej wykształcone mają wyższe oczekiwania), osoby pracujące, a także emeryci i renciści (częściej korzystają).
 • Z badania wynika, że osoby mieszkające w dużych miastach pow. 100.000 mieszkańców mają bardzo negatywną opinię o opiece zdrowotnej w Polsce.
 • Osoby najbardziej niezadowolone z opieki zdrowotnej to mieszkańcy Warszawy, regionu południowego (aglomeracja śląska) i południowo-zachodniego.
 • 72% osób w badaniu czuje się raczej źle lub zdecydowanie źle poinformowanych o świadczeniach, które przysługują im w ramach systemu ochrony zdrowia.
 • 84% osób twierdzi, ze prawa pacjentów nie obecnie szanowane.
 • O ile podstawowe zasady opieki medycznej (takie jak: opieka lekarza pierwszego kontaktu, pobyt w szpitalu , zabiegi specjalistyczne) są dla 50% osób raczej zrozumiałe, to 72% osób nie rozumie zasad refundacji leków.
 • 81% osób nie czuje się bezpiecznie i nie są pewni, że w przypadku choroby otrzymają skuteczną pomoc medyczną w ramach płaconych świadczeń.
 • 77% osób uważa, że dostęp do nowoczesnych i skutecznych leków w ramach płaconych świadczeń jest niewystarczający.
 • 74% osób w badaniu uważa, ze refundacja powinna dotyczyć leków drogich, na które większości pacjentów nie stać; spodziewają się, ze cena tych leków po refundacji będzie bardziej przystępna.


Źródło: Federacja Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl


Copyright © 2004 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone