ObornikiOnline.pl - Twój lokalny portal internetowy  
Usługi hotelarskie

Rodzaje obiektów hotelarskich (wg. Ustawy o usługach turystycznych):
 1. hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów,
 2. motele - hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem,
 3. pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, oferujące całodzienne wyżywienie,
 4. kempingi - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów,
 5. domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, za to oferujące warunki umożliwiające klientom samoobsługę.
 6. schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów,
 7. schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,
 8. pola biwakowe - obiekty nie strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.
Kategorie:
 1. hotele, motele i pensjonaty - pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami,
 2. kempingi - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami,
 3. domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe - trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
Na zewnątrz obiektu hotelarskiego musi być umieszczona:
 • tablica określająca rodzaj i kategorię obiektu,
 • informacja o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.
Ponadto wewnątrz obiektu, ale na widocznym miejscu musi być umieszczona:
 • nazwa przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko) oraz adres,
 • informacja o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami, pełny cennik usług musi być udostępniony na nasze żądanie. Odpowiedzialność hotelarza.
Hotelarz odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości i nie może on zwolnić się od tej odpowiedzialności, nawet jeśli taki zapis umieści w umowie lub regulaminie.

Są tylko trzy sytuacje (zapisane w Kodeksie cywilnym), w których nie możemy domagać się od hotelarza odszkodowania za nasze rzeczy:
 • utrata lub uszkodzenie powstało wskutek działania siły wyższej, niezależnej od woli hotelarza, który nie mógł przewidzieć ani przeciwdziałać takiemu wydarzeniu,
 • szkoda lub utrata jest wynikiem tylko i wyłącznie naszego zawinionego działania,
 • szkoda lub utrata nastąpiły wyłącznie z winy naszego gościa.
Hotelarz odpowiada za utratę lub uszkodzenie naszych rzeczy do wysokości:
 • stukrotnej ceny doby hotelowej, w przypadku kilku rzeczy,
 • pięćdziesięciokrotnej ceny doby hotelowej w przypadku jednej rzeczy. Reklamacja usług hotelarskich.
Jeżeli nie jesteś zadowolony z poziomu usług świadczonych w hotelu lub są one niezgodne z kategorią hotelu możesz domagać się odszkodowania za poniesione przez Ciebie straty. Ale pamiętaj, że poniesiona przez Ciebie szkoda musi być wymierna i musisz udowodnić, że faktycznie zaistniała. Najlepiej od razu w chwili płacenia za rachunek negocjuj odpowiednie obniżenie ceny. Jeśli mieszkałeś w hotelu rekomendowanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli, możesz również skorzystać z ich pomocy podczas reklamacji usług hotelowych.

Listę rekomendowanych hoteli możesz znaleźć w internecie. Rekomendacja obejmuje bardzo wiele elementów istotnych dla konsumenta i jest gwarancją, że będziemy zadowoleni z usług oferowanych przez hotel.


Źródło: Federacja Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl


Copyright © 2004 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone