ObornikiOnline.pl - Twój lokalny portal internetowy  
Czy można złożyć reklamację na produkty lecznicze i wyroby medyczne?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Ale można je reklamować. Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:
  • wadę jakościową,
  • został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci), to towar taki reklamujemy zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


Źródło: Federacja Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl


Copyright © 2004 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone