Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
IRC (Internet Relay Chat) - to usługa internetowa umożliwiająca użytkownikom branie udziału w rozmowie odbywającej się na żywo.
 Home > Konsument
Usługi bankowe i finansowe

ABC konsumenta - nowoczesne usługi bankowe (Pieniądze - plastikowe i wirtualne)

10.04.2015 23:42:01

Czy moja karta należy do mnie?


Nie, właścicielem karty jest wydawca (najczęściej jest nim bank). Stąd też trzeba liczyć się z tym, że to wydawca decyduje o losie karty i w pewnych okolicznościach może nakazać jej zatrzymanie lub zniszczenie. Może więc się zdarzyć, że "nasza" karta zostanie w sklepie zniszczona, bo takie polecenie otrzyma sprzedawca. Trzeba się z tym pogodzić, zadbać o poświadczenie tego zdarzenia, a wszystkie wątpliwości wyjaśniać z przedsiębiorcą (wydawcą), z którym łączy nas umowa.

Jakie są obowiązki posiadacza kart?


Należą do nich przede wszystkim:
  • przechowywanie karty płatniczej i ochrona kodu identy?kacyjnego (kodu PIN) z zachowaniem należytej staranności;
  • nieprzechowywanie karty razem z kodem identy?kacyjnym;
  • niezwłoczne zgłoszenie utraty lub zniszczenia karty płatniczej;
  • nieudostępnianie karty lub kodu identy?kacyjnego osobom nieuprawnionym;
  • zgłoszenie w terminie określonym w umowie zastrzeżeń wobec zestawienia operacji dokonanych przy użyciu karty a także zgłaszanie przypadków nieotrzymania takiego zestawienia.
Ich naruszenie może powodować niekorzystne skutki.

Posiadacz karty ma również obowiązek potwierdzić na żądanie akceptanta (czyli osoby, która przyjmuje płatność kartą) swoją tożsamość - można więc spotkać się z żądaniem okazania jakiegoś dokumentu przy płaceniu kartą, a nieokazanie go może spowodować odmowę przyjęcia karty.

Kto zapłaci za zakupy dokonane skradzioną kartą?


Zależy to od chwili, w jakiej nastąpi transakcja - czy zgłoszono już utratę karty, czy nie, a także od tego, czy konsument nie przyczynił się do tej transakcji, np. nieprawidłowo przechowywał kartę, zapisał na niej PIN lub ujawnił go w inny sposób.

Zasady odpowiedzialności za takie transakcje powinny być zapisane w umowie. Jednak umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla nas niż regulują to przepisy. A te przewidują, że:
  • za transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty konsument odpowiada do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro (powyżej tej kwoty odpowiada wystawca karty), chyba że to my zaniedbaliśmy swoich obowiązków, wtedy obciążają nas całe koszty użycia karty przez inną osobę;
  • nie będziemy odpowiadać, jeśli do transakcji doszło z winy wydawcy karty lub akceptanta, np. sprzedawca, czyli akceptant, nie sprawdził dokładnie podpisu;
  • za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty odpowiada wystawca, chyba że doszło do nich z winy umyślnej konsumenta.

Czy konto w banku internetowym różni się od konta w banku tradycyjnym?


I tak, i nie.

Bank internetowy to taki sam bank jak każdy inny, objęty tymi samymi przepisami, podlegający nadzorowi ze strony państwa. Równocześnie, decydując się na założenie rachunku w banku internetowym, godzimy się na wynikające z tego konsekwencje - przede wszystkim ograniczony sposób kontaktu. Jednak również bank internetowy istnieje w rzeczywistości, a w razie problemów, np. z reklamacją, istnieje adres (siedziba banku), pod który można wysłać pismo.

Czy moje pieniądze w internetowym banku będą bezpieczne?


Tak, pod warunkiem, że będziemy postępować rozważnie (często stosuje się określenie "dochowa się należytej staranności"). Czyli na przykład nie przekaże się informacji o sposobie dostępu do konta innym osobom. Należy też uważać, z jakich komputerów i programów korzysta się, zlecając operacje przez Internet. Najlepiej ograniczać się do własnego, odpowiednio zabezpieczonego, komputera, np. uaktualnianym programem antywirusowym.

Czy mamy dodatkowe prawa jako klienci banku internetowego?


Dodatkowe prawa przysługują na etapie zawierania umowy - dotyczą one przede wszystkim szerokiego zakresu informacji, które musimy otrzymać. Przede wszystkim powinniśmy dowiedzieć się o zasadach elektronicznej identy?kacji i sposobie zlecania operacji oraz korzystania z oferowanych przez bank usług.

Czy mogę zrezygnować z umowy finansowej zawartej przez Internet lub telefon?


Tak, mamy prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia otrzymania potwierdzenia warunków umowy. W przypadku umów ubezpieczeń termin ten wynosi 30 dni od dnia poinformowania konsumenta o zawarciu umowy. Odstępując od umowy, należy jednak zapłacić za okres, w którym usługa była świadczona (np. byliśmy objęci ubezpieczeniem). Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m. in. w przypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy (30-dniowego w przypadku ubezpieczeń), a także umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu, jeśli zostały zawarte na okres krótszy niż 30 dni. Przysługuje nam również prawo do odstąpienia od umowy (w każdym czasie), jeśli przedsiębiorca nie spełnił swoich obowiązków dotyczących udzielenia wyczerpującej informacji o warunkach umowy.

Podstawa prawna


Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami); Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zmianami); Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r.(DzU z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 z późn. zmianami)

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy ?nansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie o?cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone