Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Plik - to zbiór danych zapisany w pamięci zewn. komputera (zwykle na dysku) w formie wyodrębnionej całości.
 Home > Konsument
Dzieci

Testy zabawek

10.04.2015 23:42:01

W połowie 2004 roku duńska organizacja konsumencka Forbrugerradet, w ramach projektu sfinansowanego przez Komisję Europejską, przeprowadziła testy zabawek. W projekcie uczestniczyły organizacje konsumenckie z 10 państw europejskich (Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Niemcy, Norwegia, z Polski Federacja Konsumentów, Słowenia, Szwecja), które zakupiły zabawki, według kryteriów przyjętych w projekcie i przesłały je do Danii. Testy zostały przeprowadzone w Danish Technological Institute, który ze 110 próbek wybrał 83 i poddał je badaniom. Metodologia badań została wspólnie przygotowana przez Instytut, Forbrugerradet i Centrum Informacji o Środowisku Naturalnym i Zdrowiu (Information Centre for Environment & Health), na podstawie przepisów zawartych w dyrektywie 76/768/EEC, europejskiej normie dotyczacej bezpieczeństwa zabawek EN71, części 7 i 9. i normach ISO.

Badania miały na celu sprawdzenie obecności metali ciężkich, rozpuszczalników organicznych i substancji lotnych, kolorantów, konserwantów i bromowanych środków opóźniających palenie się. Zabawki poddano badaniom na obecność 8 różnych grup substancji chemicznych, które są uznawane za szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Poniżej krótkie omówienie każdej z nich:
 1. Bromowane środki opóźniające palenie się (BR)
  Substancje chemiczne, które znajdziemy w wielu przedmiotach używanych w domu, jak: sprzęt elektryczny, meble, dywany, zabawki, tekstylia, ale również w materiałach budowlanych, gdyż ich dodanie ma zapobiegać groźbie zapalenia się przedmiotu. W Europie BR stanowią 15% oferty substancji chroniących przed zapaleniem się. Dotychczasowe badania, szczególnie polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych pokazały, że mogą one kumulować się zarówno w środowisku, jak i w ludzkim organizmie, uszkadzając system rozrodczy człowieka i płód. W związku z tym w Unii od połowy 2004 roku obowiązuje zakaz stosowania 2 substancji z grupy polibromowanych eterów fenylowych (dyrektywa 2003/11/EEC), a w 2006 roku wejdzie w życie zakaz stosowania większości BR w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 2. Barwniki azowe (koloranty)
  Barwniki azowe znajdziemy w tekstyliach, butach, wyrobach skórzanych, papierze i żywności. 22 produkty rozkładu barwników azowych, tzw.aminy aromatyczne uznano za toksyczne i potencjalnie rakotwórcze. Można je znaleźć w klejach i niektórych farbach drukarskich. Na rynku europejskim barwniki azowe są głównie w produktach importowanych z Azji Wschodniej. Ponieważ ich wpływ na środowisko i organizm ludzki nie został do końca zbadany, przepisy unijne zalecają ograniczenie ich stosowania do minimum.
 3. Rozpuszczalniki organiczne
  Szeroka gama substancji, najczęściej stykamy się z nimi używając artykułów chemii gospodarstwa domowego, które zarówno w krótkim okresie czasu, jak i długoterminowo oddziałują na organizm ludzki i wywołują wiele objawów chorobowych zewnętrznych i wewnętrznych, jak choćby podrażnienie oczu i skóry, problemy z oddychaniem, uszkodzenie wątroby czy nerek. W niektórych krajach UE, np. w Danii część rozpuszczalników organicznych została umieszczona w spisie substancji niebezpiecznych lub niepożądanych.
 4. Metale ciężkie
  Metale ciężkie możemy znaleźć w sprzęcie elektronicznym, tekstyliach, wyrobach z tworzyw sztucznych, również w kosmetykach. Powszechnie uważa się je za substancje niebezpieczne dla zdrowia (rakotwórcze, alergenne, szkodliwe dla systemu reprodukcji) nawet w małych dawkach.
 5. Ftalany
  Grupa substancji chemicznych dodawanych do wyrobów plastikowych, szczególnie PVC, w celu ich zmiękczenia. Najczęściej stosowane są w zabawkach z miękkiego tworzywa winylowego, podłogach winylowych i w nadrukach na tekstyliach, ale również w kosmetykach.. Dotychczasowe badania, głównie na zwierzętach, wskazują na zagrożenia dla układu rozrodczego, immunologicznego, uszkodzenia wątroby i nerek oraz rakotwórczość. Ftalany mogą również powodować reakcje alergiczne. Przypuszcza się, że w taki sam sposób oddziałują one na ludzi.

  W 1999 roku Komisja Europejska zadecydowała o czasowym zakazie stosowania ftalanów przy produkcji zabawek dla dzieci poniżej 3. roku życia. Zakaz ten był przedłużany co 3 miesiące. We wrześniu 2004 r Rada Konkurencji UE uchwaliła zakaz stosowania ftalanów w produkcji zabawek z miękkiego PVC. Zakaz dotyczy 3 rodzajów ftalanów w zabawkach przeznaczonych dla dzieci do lat 14 i trzech rodzajów ftalanów w zabawkach dla dzieci poniżej 3. roku życia. Ta propozycja w 2005 roku będzie przedmiotem obrad i głosowania w Parlamencie Europejskim. Niektóre Państwa Członkowskie rozszerzyły zakaz stosowania ftalanów na inne produkty, np. plastikowe opakowania do żywności, akcesoria do kąpieli i pływania itp.
 6. Formaldehyd
  Jest to środek konserwujący i odkażający o najszerszym zastosowaniu, który znajdziemy w większości artykułów konsumpcyjnych, w żywności, kosmetykach, tekstyliach, farbach, przyborach do rysowania itp. Dodanie formaldehydu do tkaniny zapobiega jej gnieceniu się i poprawia jakość wydrukowanego wzoru na tkaninie. Wysoki poziom tej substancji w produkcie ma silne działanie toksyczne na organizm użytkownika, może wywoływać reakcje alergiczne, jak również przypisuje mu się działanie rakotwórcze. Szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci, które wkładają tkaninę do buzi.
 7. Aromaty
  Szacuje się, że ponad dwa i pół tysiąca środków zapachowych jest używanych przy produkcji różnych dóbr konsumpcyjnych. 24 z nich zostało uznane za alergenne i od marca 2005r. producenci kosmetyków mają obowiązek informować konsumentów, jeśli zastosowali je w recepturze danego kosmetyku (dyrektywa 2003/15/EC). Niestety ten obowiązek nie odnosi się do producentów zabawek.
 8. Związki organiczne cyny
  Tę grupę substancji również znajdziemy w tekstyliach, tworzywach sztucznych i farbach. Jej obecność w innych produktach, np. z PVC, może być wynikiem zanieczyszczeń. Związki organiczne cyny są wykrywane w takich produktach, jak pieluszki, zabawki używane w kąpieli, zatyczki do uszu i winylowe wykładziny. Ich oddziaływanie na organizm ludzki nie jest jeszcze w pełni udokumentowane, nie mniej podejrzewa się je o toksyczność i zakłócenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego.

Co wykazały testy?


39 zabawek zbadano na obecność metali, w tym metali ciężkich. W badaniu sprawdzano ilość substancji w zabawce, a nie wielkość migracji pierwiastka z zabawki. W 25 zabawkach znaleziono 1 lub więcej metali takich, jak antymon, bar, chrom i ołów, których poziom jest regulowany przepisami UE, jak również nikiel, miedź i bor, które co prawda nie zostały wyszczególnione w dyrektywie o zabawkach, ale są uznawane za substancje niebezpieczne. Ślady tych metali wykryto w 8 zabawkach.

W żadnej ze zbadanych 5 zabawek nie znaleziono związków organicznych cyny.

31 zabawek przetestowano na obecność lotnych związków organicznych.. Badano, jak dużo tych substancji znajduje się w zabawkach a nie wielkość stężenia w każdej zabawce. Znaleziono 114 różnych lotnych związków organicznych we wszystkich 31 zabawkach. Z tego 48 substancji uznawanych za groźne dla zdrowia i środowiska. Takie substancje zapachowe jak d-limonen (dezoksylimonen), linalol i cytronellol, których użycie, od przyszłego roku, będzie musiało być uwidaczniane na opakowaniu kosmetyków, gdyż są one silnymi alergenami, znaleziono w większości badanych zabawek.

W 35 zabawkach szukano ftalanów, w 15 - znaleziono jeden lub więcej, pomimo zakazu ich stosowania.

Za to w żadnej z 11 przetestowanych zabawek nie stwierdzono obecności barwników azowych.

Z 6 badanych zabawek na obecność formaldehydu u połowy tę substancję znaleziono.

Również w 4 z 7 zabawek przebadanych na obecność bromowych środków opóźniających palenie się znaleziono fosfor i brom.

Jak wypadły testy zabawek kupionych w warszawskich sklepach?


Badaniu poddano 7 zabawek; tylko jedna, grzechotka - gryzaczek, badana na obecność ftalanów wypadła bez zastrzeżeń; obecności ftalanów nie stwierdzono.

Miękka książeczka z grzechotką przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku życia również nie zawierała ftalanów, miała niską emisję rozpuszczalników organicznych, ale za to wykryto w niej toluen, który znajduje się na liście substancji szkodliwych, jest łatwopalny i dostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe i skórę oraz równie szkodliwy cykloheksanon.

W farbkach do malowania Crayola (Crayola Sponge painting) znaleziono ślady metali, węglowodory alifatyczne, jak również butylglycol. Obie te substancje są niebezpieczne dla zdrowia, przenikają do organizmu przez skórę lub drogami oddechowymi, mogą uszkadzać centralny system nerwowy. Odnotowano również wysoką emisję rozpuszczalników organicznych.

Szminki "Katie and friends glossy lips" zostały "wzbogacone" o bar i węglowodory alifatyczne. Bar jest wymieniony w dyrektywie UE jako jeden z ośmiu metali zabronionych do używania w produkcji zabawek. Emisja rozpuszczalników organicznych na średnim poziomie.

W farbach do malowania palcami (SES Creative fingerpaint) znalazła się miedź i wspomniane już węglowodory alifatyczne, a emisja rozpuszczalników organicznych była na niskim poziomie. W niektórych Państwach Członkowskich zaleca się minimalizację stosowania miedzi w produktach dla dzieci.

Oba rodzaje farbek i szminka są przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Również dużo "dodatków" posiada, tak wydawałoby się bezpieczna zabawka, jaką jest szmaciana lalka (Simba). Testy wykryły u niej bor, antymon i formaldehyd.. Bor może powodować osłabienie płodności, jest zagrożeniem dla płodu; stosowania antymonu zabrania dyrektywa o zabawkach, a formaldehyd jako substancja toksyczna przenika przez skórę i jest łatwopalna.

Również kredki Jumbo (Minikids Jumbo crayons), które producent deklaruje jako odpowiednie dla dzieci od 1. roku życia zawierały miedź.

Przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo zabawek


Bezpieczeństwo zabawek reguluje dyrektywa 88/378/EEC z 3 maja 1988 r. Definiuje ona pojęcie zabawki i określa wymagania, jakie zabawka musi spełniać, aby mogła znaleźć się w sprzedaży. Wszystkie zabawki znajdujące się na rynku unijnym powinny być oznaczone symbolem CE, który jest deklaracją producenta, że wyprodukowana przez niego zabawka spełnia wymogi normy EN71 i jest bezpieczna dla użytkownika.

W Polsce przepisy unijne zostały zaimplementowane w dwóch rozporządzeniach RM:
 • rozporządzenie RM z dn.18 września 2001 r., w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek, wraz ze zmianami z dn. 17 grudnia 2002 r.
 • rozporządzenie RM z dn. 19 października 2001r., w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek , wraz ze zmianami z 17 grudnia 2002r.
Oba te akty implementują dyrektywę UE do polskiego prawa.

Również norma EN 71 dot. bezpieczeństwa zabawek została wdrożona do polskiego systemu normalizacyjnego jako norma PN-EN 71.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone