Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Anemoskop - to przyrząd wskazujący kierunek wiatru.
 Home > Konsument
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować

Wadliwie wykonana usługa

10.04.2015 23:42:00

Wykonawca usługi odpowiada za wady dzieła z tytułu rękojmi.

Jeśli w towarze ujawniła się wada, konsument może:

 • żądać obniżenia ceny,
 • odstąpić od umowy, tzn. zwrócić towar i zażądać zwrotu gotówki, chyba że wykonawca niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad bądź wady usunie (tylko w tym wypadku sprzedawca może, pomimo uznania reklamacji, postąpić inaczej niż sobie tego życzymy);
 • żądać naprawy, ale tylko rzeczy wykonanej na indywidualne zamówienie (produkt oznaczony co do tożsamości), a nie produktu seryjnego
Byliśmy bardzo zapobiegliwi, spisaliśmy piękną umowę, a efekt pracy fachowca jest straszny, kafelki odpadają, okna nie domykają się, tort oklapł. Czy nieuczciwy bądź nieudolny wykonawca pozostanie bezkarny? Oczywiście nawet najlepszemu fachowcowi, nie tylko partaczowi, może się zdarzyć, że wykonane przez niego dzieło ma wady. Klient powinien wówczas złożyć reklamację, najlepiej na piśmie, jasno precyzując swoje oczekiwania. Pisemna forma reklamacji może okazać się niezbędna, gdyby spór przeciągał się w czasie. Jeśli dostarczymy pismo reklamacyjne osobiście, powinniśmy zażądać potwierdzenia jego przyjęcia (wraz z datą) na kopii. Wysyłając reklamację pocztą, koniecznie zróbmy to listem poleconym lub za zwrotnym poświadczeniem odbioru, zachowując dowód nadania wraz z kopią naszego pisma.

Co powinniśmy napisać w zgłoszeniu reklamacyjnym?
 • Pismo kierujemy do wykonawcy, z którym zawarliśmy umowę.
 • Reklamacja musi być zgłoszona najpóźniej miesiąc od momentu ujawnienia się wady, dlatego tak ważne jest opatrzenie pisma datą.
 • Jak najdokładniej opisujemy wady. Im szczegółowej to zrobimy, tym lepiej. Wykonawca być może będzie chciał podważyć naszą opinię, nie zgodzi się z naszymi uwagami. Dlatego, powołując się na wszystkie wcześniejsze ustalenia, wymieniamy dostrzeżone w dziele mankamenty. Jest to bardzo ważne, bowiem inne przysługują nam uprawnienia w przypadku wady istotnej i nieistotnej, jak również wady usuwalnej i nieusuwalnej. Niestety przepisy nie definiują jednoznacznie pojęcia wady istotnej, dlatego dokładne opisanie problemu pomoże w danej konkretnej sytuacji ocenić, czy wada jest na tyle istotna, że uniemożliwia np. korzystanie z wykonanego dzieła. Dla określenia czy jest ona istotna, czy nie nie ma znaczenia, czy jest usuwalna. Bardzo często wykonawca usługi właśnie od możliwości poprawienia swojej pracy uzależnia uznanie wady za istotną bądź nie. A jest to ważne, bowiem jeśli wada jest istotna, możemy od umowy odstąpić, jeśli zaś zostanie uznana za nieistotną, to przysługuje nam jedynie możliwość żądania obniżenia wynagrodzenia, jakie mamy zapłacić usługodawcy.
 • W następnym punkcie określamy nasze żądania.
Możemy wyznaczyć termin usunięcia wady, ale realny ! Jeśli zawarliśmy takie postanowienie w umowie - powołajmy się na odpowiedni punkt podpisanej wcześniej przez strony umowy. Jeśli wada nie da się usunąć albo wykonawca - widać to "gołym okiem" - nie zdoła jej usunąć bądź termin wyznaczony przez nas już minął, możemy od umowy odstąpić (tylko gdy wada jest istotna) lub żądać obniżenia wynagrodzenia (odpowiednio do "rozmiaru" wady nieistotnej).

Wykonawca w ustalonym terminie poprawia swoje dzieło i wszystko jest w porządku.

Czasem tak właśnie się dzieje, ale niestety nie zawsze. Co zrobić, gdy konflikt przybiera niepomyślny dla nas obrót ? Nie ukrywamy - zaczynają się schody.

Partacz nie respektuje przysługujących nam w takiej sytuacji praw lub po prostu - w poczuciu bezkarności - twierdzi, że jego "robótka" jest perfekcyjna, a reszta to nasze widzimisię. W sporze może nam pomóc dokładnie spisana umowa. Porównanie tego, na co godziły się strony z efektem osiągniętym przez fachowca, czasem wystarczy. Możemy też zwrócić się o opinię do rzeczoznawcy. Musimy jednak pamiętać, że nie będzie ona wiążąca dla drugiej strony, a może okazać się kosztowna. Także rzemieślnik może postarać się o opinię rzeczoznawcy. Jeżeli się z nią nie zgodzimy, nie oznacza to, że klamka zapadła, ale - niestety - w takiej sytuacji spór będzie musiał mieć finał w sądzie. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na wniesienie sprawy do sądu, warto zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, bowiem taka ekspertyza może nas upewnić, że mamy rację lub skłonić do zaniechania sporu przed sądem - czasami przecież związanego z wysokimi kosztami. Zanim zdecydujemy się na wniesienie sprawy do sądu powszechnego, zaproponujmy wykonawcy rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki (działający przy Inspekcji Handlowej). Jest to arbitraż, więc obie strony muszą się zgodzić na taki tryb rozsądzenia konfliktu. Warto już na etapie podpisywania umowy wprowadzić do niej zapis, że w razie sporu strony będą dochodzić roszczeń przed polubownym sądem konsumenckim. Taki "zapis na sąd polubowny", czyli zgoda wyrażona na piśmie w podpisanej przez obie strony umowie, wyłącza jednak zazwyczaj możliwość rozpatrywania sporu przez sąd powszechny.

Nie brzmi to wszystko optymistycznie, ale niestety dochodzenie roszczeń oraz szybkie załatwienie reklamacji w przypadku wadliwej usługi nie jest łatwe. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w wykonanej usłudze są niekorzystne dla konsumentów i wymagają pilnie zmian. Dlatego raz jeszcze podkreślamy, jak ważna jest dobrze spisana umowa i wyjaśnienie sobie przez obie strony wszystkich wątpliwości i oczekiwań przed rozpoczęciem usługi.

Przyjmujący zamówienie (wykonawca) nie odpowiada za wady fizyczne dzieła, gdy:
 • wadliwość dzieła powstała w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez klienta (art. 641 w zw. z art. 559 kc);
 • zamawiający sam spowodował wadliwość dzieła, np. udzielając wykonawcy wskazówek, od których nie chciał odstąpić (art. 641 kc);
 • zamawiający wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadzie w chwili odbioru i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń (art. 638 w zw. z art. 557 § 1 kc);
 • wada powstała po wydaniu dzieła zamawiającemu, chyba że wada wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w wykonanym dziele (art. 559 kc).


 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone