Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Algorytm - to dokładny schemat postępowania prowadzący do rozwiązania określonego problemu.
 Home > Konsument
Telekomunikacja

Konsument w nowym prawie telekomunikacyjnym

10.04.2015 23:42:00

Od 3 września br. obowiązuje w Polsce nowe Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 171/04 poz. 1800). Ustawa ta implementowała do polskiego porządku prawnego osiem dyrektyw, w tym dwie bardzo istotne z punktu widzenia konsumenta:

2002/22/WE z dn. 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej oraz

2002/58/WE z dn. 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Do pełnego korzystania z przepisów ustawy, w tym praw, które przyznaje ona konsumentom potrzeba jeszcze rozporządzeń wykonawczych Ministra Inrastruktury. Część z nich została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i obowiązuje lub czeka na wejście w życie, nad pozostałymi wciąż trwają prace. Natomiast już dziś można stwierdzić, że sytuacja konsumentów pod rządami nowej ustawy jest nieporównywalnie lepsza niż poprzednio.

Uprawnienia abonentów określają m.in. przepisy art.69-72 ustawy. Są to:
  • Prawo do zmiany przydzielonego numeru, jeśli abonent wykaże uciążliwość korzystania z dotychczasowego numeru (przydatne zwłaszcza, gdy dostajemy numer po jakiejś instytucji, do której dzwonią interesanci).
  • Prawo do przeniesienia przydzielonego numeru w ramach sieci tego samego operatora (przeprowadzając się możemy zabrać swój numer ze sobą, jeśli nie zmieniamy operatora).
  • Prawo do przeniesienia numeru wraz ze zmianą dostawcy usług.
  • Prawo wyboru dostawcy usług przez abonenta (to, że płacimy komuś abonament nie może pozbawiać nas możliwości korzystania z usług innego dostawcy we wszystkich rodzajach połączeń).
Uprawnienia te istniały od stycznia br., jednak nie wszystkie były realizowane. Kiedy będziemy mogli korzystać z tych uprawnień? Teoretycznie już dziś. W praktyce - gdy prezes URTiP uzna, że są dostateczne warunki techniczne i usługi mogą być świadczone z zachowaniem należytej jakości. Również kontrola realizacji tych obowiązków względem konsumentów należy do URTiP. Obecnie okresy przejściowe dla niektórych z tych obowiązków zostały zawieszone do końca br.

Istotne zmiany zaszły w przepisach określających odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych. Ustawa określa, że dostawca usług zapłaci 1/15 średniej opłaty z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych za każdy dzień przerwy lub nienależytego świadczenia usług, jeśli przerwa trwała powyżej 36 godzin. Niezależnie od tego za przerwę (pow. 12 godzin) w świadczeniu usługi płatnej okresowo (niekoniecznie powszechnej) przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień. Nieco inny charakter ma odszkodowanie za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy lub rozpoczęcia świadczenia usługi powszechnej - 1/30 abonamentu określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia. Przysługuje ono osobom, które dopiero mają stać się abonentem.

Jednak największe zmiany zaszły w trybie reklamacyjnym. Po pierwsze nie ma już instancji odwoławczej. Praktyka pokazała, że bardzo niewielka część odwołań od decyzji reklamacyjnych była rozpatrywana pozytywnie. Druga instancja przedłużała tryb reklamacyjny, uniemożliwiając szybkie dochodzenie sprawy przed sądem (co było uciążliwe zwłaszcza przy przedłużającym się okresie, gdy telefon nie działał. Likwidacja drugiej instancji postępowania reklamacyjnego oznacza jedynie, że nie mamy obowiązku odwoływania się przed skorzystaniem z innych sposobów załatwienia sporu. Jeśli Dostawca usług nie zdecyduje się na rozpatrywanie odwołania, to zapewne i tak rozpatrzyłby je negatywnie. Ale... po kolei:

Reklamację wnosimy, najlepiej w terminie płatności faktury, jednak nie później niż do 12 miesięcy od wykonania usługi, w dowolnej placówce dostawcy usług przeznaczonej do obsługi klienta. W przypadku TP dotyczy to wszystkich telepunktów. Reklamacje można wnosić w różnej formie: na piśmie, ustnie do protokołu, telefonicznie, faxem, lub mailem (jeśli operator przewidział taką drogę). Z praktycznego punktu widzenia najlepszym wyjściem jest pisemna reklamacja złożona za potwierdzeniem na kopii lub wysłana listem poleconym. W razie potrzeby może stanowić dowód w ewentualnej sprawie. Nasza reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi listem poleconym, oznacza to, że reklamacja została uznana. Oznacza to koniec przedłużających się spraw, wezwań do udzielenia odpowiedzi - czyli tych problemów, z które najbardziej doskwierały abonentom. Musimy tylko wykazać, że złożyliśmy reklamację w określonym terminie. Również dlatego najbardziej wskazana jest forma pisemna. Jeśli jednak, licząc na szybkie załatwienie sprawy skorzystamy z telefonicznej obsługi klienta i tą drogą złożymy reklamację, dostawca usług telekomunikacyjny jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie w ciągu 14 dni, chyba, że udzieli nam w ciągu tych 14 dni odpowiedzi. Jeśli więc złożymy telefoniczną reklamację, miną 2 tygodnie i nie otrzymamy ani potwierdzenia, ani odpowiedzi - powinien być to sygnał, że coś nie jest w porządku. Najlepiej w takiej sytuacji ponowić reklamację, tym razem pisemnie, zaznaczając, że była składana telefonicznie z podaniem daty i numeru zgłoszenia lub nazwiskiem konsultanta przyjmującego reklamację.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, dostawca usług ma 30 dni na rozliczenie się z abonentem, a zaliczenie zwrotu należności na poczet przyszłych płatności może nastąpić jedynie na wniosek abonenta. Jeśli natomiast dostawca odrzuci reklamację - nie blokuje to drogi do dalszej wymiany korespondencji. Likwidacja drugiej instancji postępowania reklamacyjnego oznacza jedynie, że nie mamy obowiązku odwoływania się przed skorzystaniem z innych sposobów załatwienia sporu.

Pozostałe zagadnienia dotyczące praw konsumenta zostaną dookreślone w przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Infrastruktury. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie ocenić ich przydatność i szerzej omówić. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy prokonsumenckiej postawie resortu infrastruktury sytuacja konsumenta usług telekomunikacyjnych powinna się znacząco poprawić.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone