Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Bit - w informatyce to podstawowa jednostka ilości informacji o wartości 0 lub 1, używana do przedstawiania wszystkich rodzajów danych.
 Home > Konsument
Telekomunikacja

ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)

10.04.2015 23:41:59

Jak i gdzie złożyć reklamację?


Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze względów dowodowych najlepsza jest forma pisemna lub zgłoszenie ustne z pisemnym potwierdzeniem jego przyjęcia przez pracownika operatora. Reklamację składaną pisemnie przesyłamy na adres wskazany na fakturze lub zanosimy osobiście do dowolnego punktu obsługującego klientów operatora (a więc również do telepunktu, salonu sprzedaży i punktów dealerskich). Jeżeli zgłaszamy reklamację telefonicznie, radzimy zanotować datę i godzinę rozmowy oraz nazwisko konsultanta, który przyjął reklamację.

Reklamacja musi określać:
  • kto ją składa (oprócz numeru telefonu należy podać nr abonenta);
  • czego dotyczy, nieprawidłowego świadczenia usług czy wysokości rachunku;
  • długość przerwy w świadczeniu usług, jeśli reklamujemy awarię lub wyłączenie telefonu;
  • jeśli reklamujemy wysokość rachunku, należy wskazać, które rozmowy zostały nieprawidłowo naliczone; • jaką drogą ma nastąpić zwrot należności (trzeba podać adres pocztowy lub numer konta);
  • jeśli składamy reklamację pisemnie, należy podpisać ją własnoręcznie i wpisać datę jej złożenia.

Ile mamy czasu na złożenie reklamacji?


12 miesięcy, a termin ten jest liczony od dnia doręczenia faktury, gdy reklamujemy jej wysokość, lub od ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, jeśli to wyłączenie telefonu było przyczyną reklamacji. Jeżeli więc za połączenia wykonane w lipcu otrzymamy fakturę w grudniu, termin rozpocznie bieg dopiero w grudniu.

Czy za reklamowane połączenia płacić, czy nie płacić?


Najlepszym rozwiązaniem jest opłacenie takiej części rachunku, jakiej nie kwestionujemy. Pozostałą cześć należy reklamować. W obliczaniu kwoty do zapłaty pomocny może być wykaz rodzajów połączeń zamieszczony na fakturze, a niekiedy i szczegółowy wykaz połączeń, za który konsument najczęściej będzie musiał zapłacić. W piśmie reklamacyjnym trzeba wtedy zażądać zwrotu kosztów związanych z billingiem. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść konsumenta, operator nie może obciążać go opłatą za wykaz połączeń.

Jakie obowiązki ma firma telekomunikacyjna w związku ze złożoną reklamacją?


Pracownik przyjmujący osobistą reklamację od konsumenta ma obowiązek pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. Natomiast reklamacja przesłana listem, mailem lub złożona telefonicznie musi zostać pisemnie potwierdzona w terminie 14 dni od zgłoszenia. Jeśli minęło 14 dni, a nie otrzymaliśmy potwierdzenia ani odpowiedzi, jest to sygnał, że reklamacja nie jest prawidłowo rozpatrywana. W takiej sytuacji najlepiej ponowić ją pisemnie, wysyłając listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Operator ma 30 dni na rozpatrzenie złożonej reklamacji i udzielenie pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że dostawca usług uznał reklamację za uzasadnioną. Po pozytywnym rozstrzygnięciu operator ma kolejne 30 dni na zwrócenie konsumentowi żądanych należności lub, jeśli sporna kwota nie została zapłacona, skorygowanie zawyżonych faktur. Należy pamiętać, że zaliczenie nadpłaty na koncie abonenckim na poczet przyszłych płatności może nastąpić jedynie na wniosek abonenta. Jeśli chcemy otrzymać pieniądze z powrotem, musimy w piśmie reklamacyjnym wskazać adres do przekazu lub numer konta bankowego do przelewu.

Jeśli odpowiedź jest negatywna, konsument powinien otrzymać ją listem poleconym z uzasadnieniem stanu prawnego i faktycznego. Odpowiedź musi zawierać pouczenie o możliwościach dalszego dochodzenia swoich praw. Konsument ma prawo zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z wnioskiem o mediację lub rozstrzygnięcie sprawy w Polubownym Sądzie Konsumenckim przy UTRiP. Jest to dobra alternatywa wobec długotrwałego postępowania przed sądem powszechnym. ABC konsumenta

Co zrobić, jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na reklamację?


Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni oznacza, że roszczenia uznaje się za uzasadnione. Nie ma potrzeby dalszego udowadniania, że reklamacja była słusznie złożona. Następny po rozpatrzeniu reklamacji termin wiążący operatora to 30 dni na rozliczenie się z konsumentem, dlatego, gdy minie 30 dni od złożenia reklamacji i nie otrzymamy odpowiedzi, należy pisemnie, listem poleconym, zwrócić się do operatora z wezwaniem do zapłaty, wskazując ustawowy termin 30 dni na zwrot nadpłaconej kwoty oraz adres pocztowy lub numer konta do przelewu. Jeżeli sporna kwota nie była opłacona, należy wezwać operatora do wystawienia faktury korygującej.

Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji wyłączono abonentowi telefon, a następnie uznano jego reklamację lub nie udzielono mu odpowiedzi w ustawowym terminie, ma on prawo do odszkodowania zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, a ponadto do zwrotu części abonamentu. Te roszczenia należy dołączyć do żądania włączenia telefonu i przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres operatora.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń w usługach telekomunikacyjnych?


2 lub 3 lata, w zależności od rodzaju roszczenia.

Roszczenie o zapłatę abonamentu i innych świadczeń okresowych, czyli takich, które abonent opłaca co miesiąc, niezależnie od tego czy wykonuje połączenia, przedawnia się z upływem 3 lat. Dla każdego miesiąca bieg przedawnienia abonamentu rozpoczyna się z dniem płatności faktury za dany miesiąc. Podobnie roszczenie o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w regulaminie przedawnia się z upływem 3 lat.

Roszczenia o zapłatę za wykonane połączenia przedawniają się z upływem 2 lat. W tym samym terminie przedawniają się roszczenia z tytułu wykonanego montażu lub instalacji.

Podstawa prawna:


Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (DzU 2004 Nr 171, poz. 1800, Art. 101, 104-110) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej z dnia 1 października 2004 r. (DzU 2004 Nr 226, poz. 2291)

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy ?nansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiadaFederacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie o?cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone