Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Palmtop - to komputer przenośny, mieszczący się w dłoni.
 Home > Konsument
Usługi turystyczne

ABC konsumenta - timesharing (Wygrałeś pobyt na Teneryfie - zadzwoń)

10.04.2015 23:42:01

Co to jest timesharing?


Jest to forma turystyki polegająca na korzystaniu z budynku (np. ośrodka wakacyjnego, bungalowu, hotelu) lub pomieszczenia mieszkalnego (np. pokoju, apartamentu) okresowo, tzn. przynajmniej raz w roku. Jednocześnie umowa między konsumentem a przedsiębiorcą musi być zawarta co najmniej na trzy lata. Za nabycie prawa do czasowego korzystania np. z bungalowu jesteśmy zobowiązani zapłacić wynagrodzenie, a ponadto w każdym roku ponosić koszty zarządzania nieruchomością.

Co powinniśmy otrzymać od firmy timesharingowej przed zawarciem umowy?


Przede wszystkim prospekt, który przedsiębiorca ma obowiązek doręczyć (w formie pisemnej!) osobie zainteresowanej podpisaniem umowy. Powinien on zawierać między innymi:
 • informacje, czy będziemy mogli zamienić czasowo "wynajmowany" np. bungalow i wybrać nowe miejsca corocznego wypoczynku poprzez uczestniczenie w tzw. giełdach wymiany lub czy będziemy mogli przenieść prawo do korzystania z budynku na inną osobę;
 • dane dotyczące usług związanych z korzystaniem z budynku (np. wywóz śmieci, dostarczanie wody czy prądu) oraz z urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania (np. z basenu);
 • informacje o zasadach zarządzania i kosztach utrzymania budynku (np. naprawach, remontach);
 • dane dotyczące wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za nabycie prawa do korzystania z nieruchomości;
 • informację o przysługującym nam prawie do odstąpienia od umowy.
Prospekt powinien być sporządzony w języku polskim i stanowić integralną część umowy.

Jakie informacje musi zawierać umowa typu timesharing?


Oprócz danych i informacji, których dowiedzieliśmy się z prospektu, w umowie o "czasowe korzystanie z nieruchomości" powinno dodatkowo znaleźć się m. in.:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania konsumenta;
 • okres czasu w każdym roku, w którym może on korzystać np. z apartamentu.
 • oznaczenie budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, z którego będziemy korzystać;
 • określenie czasu, na jaki umowa została zawarta;
 • stwierdzenie, że nie możemy być obciążani kosztami, ciężarami ani zobowiązaniami innymi niż te, które zostały zapisane w umowie;
 • miejsce i data podpisania umowy przez każdą ze stron.

W jakiej formie powinna być zawarta umowa?


Na piśmie pod rygorem nieważności, czasami wymagana jest nawet szczególna forma - np. aktu notarialnego. Każdy powinien zrozumieć ją, dlatego musi być napisana w języku polskim.

Czy można wycofać się z umowy po jej podpisaniu i nie stracić pieniędzy?


Możemy odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od doręczenia nam dokumentu umowy. Powinniśmy wysłać przed upływem 10-dniowego terminu (najlepiej listem poleconym) na adres przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może zażądać od nas zwrotu "kosztów niezbędnych do zawarcia umowy".

Co to są "koszty niezbędne do zawarcia umowy"?


To koszty, które poniósł przedsiębiorca, zanim zawiadomiliśmy go, że odstępujemy od umowy (np. koszt sporządzenia dokumentu umowy, tłumaczenia) . Firma świadcząca usługi timesharing musi udowodnić, jakie rzeczywiste koszty poniosła w związku z zawarciem konkretnej umowy. W zakres "kosztów niezbędnych do zawarcia umowy" nie mogą oczywiście wchodzić nakłady poniesione przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy, bo powstałyby one także wtedy, gdyby konsument nie podpisał umowy.

Czy mamy obowiązek wpłacić zaliczkę w momencie podpisywania umowy?


Nie. Przedsiębiorca nie może przyjmować od nas żadnych świadczeń określonych w umowie (np. zadatku, zaliczki, kosztów manipulacyjnych) zarówno w chwili zawarcia umowy, jak i przed upływem terminu do odstąpienia od niej.

Czy każda umowa, na podstawie której kupujemy prawo do pobytu w apartamencie, to timesharing?


Nie. W praktyce często konsumenci kupują prawo do tygodniowego jednorazowego pobytu w ośrodku wakacyjnym do wykorzystania w ciągu 3 lat. Umowy z reguły zawierane są przez telefon i doręczane kurierem lub pocztą. Często bywa tak, że treść umowy (nazywanej zazwyczaj przez konsumentów i przedsiębiorców certy?katem) znacznie odbiega od ustaleń telefonicznych, ale można się z nią zapoznać dopiero po przekazaniu pieniędzy kurierowi bądź wpłaceniu ich w urzędzie pocztowym. Z reguły w takim przypadku konsument odstępuje od umowy. Tymczasem firma potrąca z wpłaconej sumy 200 zł tytułem kosztów marketingowych. A przecież w takim przypadku mamy do czynienia z umową zawartą na odległość! - telefonicznie (dostarczył ją kurier lub poczta). Możemy od niej odstąpić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Firma jest zobowiązana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwrócić wszystkie wpłacone pieniędze wraz z ustawowymi odsetkami.

Podstawa prawna


Ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 13 lipca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 74, poz. 855). Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami) .

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy ?nansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone