Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Nanotechnologia - to technologia posługiwania się niezmiernie małymi rzeczami wykorzystywana głównie przy budowie nowoczesnych komputerów.
 Home > Konsument
Ubezpieczenia

ABC konsumenta - ubezpieczenia (Ogólne warunki ubezpieczenia - lektura dla nas czy egzamin dla agenta)

10.04.2015 23:42:01

Czy można zaufać agentowi?


Musimy pamiętać, że agent ubezpieczeniowy jest reprezentantem firmy ubezpieczeniowej, działa na jej rzecz i jego podstawowy cel to sprzedanie nam określonego produktu.

Zakład ubezpieczeń to przedsiębiorca nastawiony na zysk, a nie instytucja charytatywna, mająca na celu zapewnienie konsumentowi ochrony odpowiedniej do jego potrzeb, choć przecież w reklamach jawi nam się często jako dobroczyńca, dbający o naszą świetlaną przyszłość i doskonałą ochronę przed wypadkami losowymi.

Przekonanie nas do zawarcia umowy ubezpieczenia leży również w interesie agenta, bo otrzyma prowizję, a więc wynagrodzenie za pozyskanie klienta dla firmy ubezpieczeniowej.

Zanim zaufamy agentowi i powierzymy mu swoje pieniądze oraz ochronę konkretnemu ubezpieczycielowi, sami musimy zadbać o własne interesy, dokładnie oceniając swoje potrzeby, możliwości

Finansowe, oferty różnych ?rm, a przede wszystkim postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia - OWU. Trzeba pytać agenta ubezpieczeniowego o szczegóły umowy, o różne warianty ubezpieczenia, taryfy składek. Informacje należy jednak zawsze konfrontować z treścią OWU.

Tajemnicze OWU, czy musimy je czytać?


Zdecydowanie tak. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia trzeba koniecznie przeczytać treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bowiem z tym dokumentem należy również porównywać informacje i zapewnienia agenta ubezpieczeniowego.

Firmy ubezpieczeniowe używają powszechnie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), a więc wzorca umowy (oferty) , którą konsument może zaakceptować w całości i zawrzeć umowę lub skorzystać z usług innego ubezpieczyciela. W praktyce dla każdego rodzaju ubezpieczenia funkcjonują odrębne OWU, które stanowią podstawę do zawierania umów.

Właśnie OWU to ten dokument, który należy dokładnie przeanalizować przed zawarciem umowy, aby dowiedzieć się, czy dane ubezpieczenie odpowiada naszym potrzebom. Często ma on formę książeczki lub broszury dostępnej w siedzibie firmy ubezpieczeniowej. To właśnie OWU określają prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia, czyli te zdarzenia, za które ubezpieczycie nie ponosi odpowiedzialności.

Na treść OWU powołuje się ubezpieczyciel, gdy np. odmawia nam wypłaty odszkodowania. Dokładnie czytając ogólne warunki ubezpieczenia przed zawarciem umowy, unikniemy wielu nieporozumień i rozczarowań.

Należy pamiętać, że OWU powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, a wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

O czym firma ubezpieczeniowa musi nas poinformować?


1. Ubezpieczyciel (firma ubezpieczeniowa) jest zobowiązany - przed zawarciem umowy ubezpieczenia! - doręczyć ubezpieczającemu (konsumentowi) tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. OWU muszą zawierać szczegółowe informacje, m.in. sposób ustalania i opłacania składki, sumę ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody, tryb dochodzenia roszczeń, tryb zmiany umowy.

Żądajmy zatem OWU od pośrednika ubezpieczeniowego.

Pamiętajmy, że wysokość składki ubezpieczeniowej to tylko jeden z warunków ubezpieczenia. Z reguły jest "coś za coś"- niższa składka - mniejsza ochrona. Pytajmy więc o wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc o te sytuacje, gdy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania.

2. Jeśli ponieśliśmy szkodę, a odszkodowanie nie przysługuje nam lub przysługuje w innej wysokości niż żądamy, firma ubezpieczeniowa musi poinformować nas o tym pisemnie, podając okoliczności oraz podstawę prawną swojego stanowiska.

3. Firma ubezpieczeniowa ma także obowiązek udostępnić nam informacje i dokumenty, które stanowiły podstawę jej stanowiska ("akta szkodowe"). Możemy też - na swój koszt - sporządzić odpisy lub kserokopie tych dokumentów, co ułatwi nam niewątpliwie znalezienie argumentów w przypadku odwoływania się lub kierowania sprawy do sądu.

Możemy także żądać udostępnienia informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem losowym, będącym przyczyną szkody.

Kto jest kim? Słowniczek


Umowa ubezpieczenia - umowa, na mocy której jedna ze stron (ubezpieczający), zobowiązuje się opłacać określoną składkę, a druga strona (zakład ubezpieczeń) zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli wystąpi przewidziane w umowie zdarzenie.

Ubezpieczający - ten, kto zawarł z ubezpieczycielem umowę i z tego tytułu zobowiązany jest do zapłaty składek.

Ubezpieczony - osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Poszkodowany - ubezpieczony, który doznał szkody.

Agent ubezpieczeniowy - osoba reprezentująca interesy zakładu ubezpieczeń na podstawie zawartej umowy agencyjnej i posiadanego pełnomocnictwa.

Okres ubezpieczenia - okres oznaczony w umowie ubezpieczenia, w którym firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność za powstałe szkody.

Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie losowe, którego wystąpienie rodzi po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązek wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie zabezpieczające nas przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządziliśmy szkodę.

Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Powinna zawierać m. in. dane stron umowy, sumę ubezpieczenia i wysokość składki.

Suma ubezpieczenia - kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Okres ubezpieczenia - okres oznaczony w umowie, w którym firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe - świadczenie, które obejmuje straty i utracone korzyści, które zostałyby osiągnięte, gdyby zdarzenia objęte umową ubezpieczeniową nie miały miejsca.

Czy ubezpieczenie to dobry sposób na oszczędzanie?


Ubezpieczenie na życie z natury swej pełni przede wszystkim rolę ochronną - jeśli chcemy tylko inwestować lub oszczędzać, nie musimy płacić za ubezpieczenie, są inne formy gromadzenia oszczędności. Powinniśmy więc zastanowić się, jaki jest cel naszego ubezpieczania się - zależy nam na jego funkcji ochronnej, czyli chcemy zabezpieczyć się przed skutkami zdarzeń losowych, czy może ważne jest także gromadzenie kapitału. Istnieją bowiem ubezpieczenia na życie będące swoistym rodzajem oszczędzania, mającym charakter długoterminowej lokaty kapitału - ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Oferują one różne sposoby inwestowania, ale w każdym przypadku mamy tu do czynienia z możliwością zarówno wygranej, jak i ryzykiem poniesienia straty, bowiem środki lokowane są w nich na ryzyko ubezpieczającego.

Podstawa prawna


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (DzU Nr 124, poz. 1151) .

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy ?nansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie o?cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone