Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Symulacja komputerowa - to przedstawienie sytuacji rzeczywistej za pomocą programu komputerowego.
 Home > Konsument
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne - prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia

10.04.2015 23:42:01

Aby skutecznie domagać się ochrony odpowiedzialności cywilnej, należy dokładnie poznać prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej.

Umowę OC zawiera się na wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej złożony na piśmie. Zawarcie umowy potwierdza się polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia.

Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy lub w dniu, w którym rozpoczyna się kolejny okres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zgodnie z przepisami w razie wypadku osoba w nim uczestnicząca ma obowiązek m.in.:
  • przedsięwziąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, złagodzenia skutków zdarzenia, zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym,
  • zapobieżenia zwiększeniu się szkody,
  • niezwłocznego powiadomienia policji.
Osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym jest także zobowiązana do:
  • udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń,
  • niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń i udzielenia mu niezbędnych informacji i wyjaśnień.
W praktyce więc kierujący pojazdem oraz osoba zgłaszająca roszczenie powinni przedstawić dowody i ułatwić zakładowi ubezpieczeń ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód.

Bardzo ważne jest staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Chodzi tu o:
  • możliwie dokładny opis zdarzenia.
  • oświadczenie sprawcy szkody. zawierające dokładne dane identyfikujące go, wykaz stwierdzonych uszkodzeń.
  • szkic sytuacyjny (przydatne jest zdjęcie lub rysunek).
  • dokładne dane świadków zdarzenia.
Jeżeli osoba, która - naszym zdaniem - jest sprawcą wypadku, nie zgadza się z tym stanowiskiem albo utrudnia zebranie dowodów, wzywamy policję.

Zdarza się. że za szkodę odpowiedzialnych jest kilku kierowców. Wówczas ich odpowiedzialność jest solidarna, a zatem odszkodowania można żądać od wszystkich łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna. W przypadku gdy poszkodowany zgłosi roszczenie o odszkodowanie tylko od jednego ze sprawców. jest on zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

Bywa, że zakład ubezpieczeń, po wypłacie części odszkodowania. odsyła poszkodowanego do zakładu, w którym był ubezpieczony drugi sprawca szkody. w celu wypłaty reszty odszkodowania. Takie postępowanie narusza przepisy Kodeksu cywilnego, bowiem zakład ubezpieczeń powinien wypłacić pełne odszkodowanie, a dopiero potem we własnym zakresie dochodzić roszczeń od ubezpieczycieli współsprawców szkody.

Uprawniony do odszkodowania może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, a zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu, zawiadamiając jednocześnie o tym posiadacza pojazdu.

Według stanu prawnego, obowiązującego od 1 stycznia 2004 roku, wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, uprawniony powinien dostać odszkodowanie nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone