Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
IRC (Internet Relay Chat) - to usługa internetowa umożliwiająca użytkownikom branie udziału w rozmowie odbywającej się na żywo.
 Home > Konsument
Ubezpieczenia

ABC konsumenta - spór z ubezpieczycielem (Jak być mądrym po szkodzie?)

10.04.2015 23:42:01

Co możemy zrobić, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania?


Umowa ubezpieczenia, jak każda umowa cywilnoprawna, podlega - w razie sporu - ocenie powszechnego sądu cywilnego. Postępowanie przed sądem cywilnym dla konsumenta stanowi często przeszkodę nie do przebycia. Nie chodzi nawet o długotrwały okres oczekiwania na rozprawę czy niebagatelne koszty sądowe, często także ważną rolę odgrywają emocje, jakie towarzyszą udziałowi w postępowaniu. W efekcie rezygnujemy z dochodzenia roszczeń od firmy ubezpieczeniowej albo szukamy alternatywnych sposobów uzyskania należnego odszkodowania czy kompromisowego załatwienia sprawy.

Warto skorzystać wtedy z możliwości rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Polubowny, który został powołany w kwietniu 2004r. przy Rzeczniku Ubezpieczonych, albo z mediacji, w której pośredniczy ekspert z dziedziny ubezpieczeń.

Czy można wygrać z firmą ubezpieczeniową?


Firma ubezpieczeniowa to bogaty profesjonalista, nie ulega wiec wątpliwości, że jego pozycja jest silniejsza niż pozycja pojedynczego konsumenta, który domaga się wypłaty odszkodowania. Nie znaczy to jednak, że poszkodowany nie ma szans wygrać z ubezpieczycielem. Oczywiście powinien odpowiednio przygotować się i skorzystać z pomocy instytucji, które powstały, aby reprezentować konsumentów w takich przypadkach.

W razie sporu z firmą ubezpieczeniową można odwoływać się oraz wnieść na piśmie skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, warto też poprosić o pomoc prawną i interwencję prawników Federacji Konsumentów.

Kto może w naszym imieniu podjąć mediację z firmą ubezpieczeniową?


Często dla zażegnania sporu wystarczy odpowiednie spotkanie obu stron, które daje szansę na kompromisowe rozwiązanie. Służy temu mediacja, czyli postępowanie zmierzające do ugodowego zakończenia sporu. Mediator to pośrednik w sporze z firmą ubezpieczeniową, którego konsument wybiera z listy arbitrów Sądu Polubownego, by go reprezentował. Musi zaakceptować go druga strona sporu. Mediator wyznacza termin i przeprowadza postępowanie pojednawcze, czyli zapoznaje się ze stanowiskiem stron, a następnie przedstawia im propozycję polubownego rozwiązania sporu. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, istnieje możliwość przekazania sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Jak działa sąd polubowny?


Sąd polubowny ma wiele zalet. Warto zwrócić uwagę na szybkość postępowania, jaka wynika z jednoinstancyjności. Arbitrzy powołani do orzekania to zespół fachowców - teoretyków i praktyków - z różnych obszarów rynku ubezpieczeń. Koszty postępowania są niższe niż w sądzie powszechnym: opłata rejestracyjna wynosi 15 zł, opłata arbitrażowa zależy od wysokości dochodzonej kwoty, nie może być jednak niższa niż 100 zł. Podstawową cechą sądu polubownego jest jego dobrowolność. Obie strony muszą zatem wyrazić zgodę na rozstrzyganie sporu przez ten sąd. Jest to warunkiem przeprowadzenia rozprawy. Jeśli strona pozwana (np. zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne) nie wyrazi zgody na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny, postępowanie to nie może się odbyć. Ponadto kwoty dochodzone przed sądem nie mogą być niższe niż 1000 zł.

W jaki sposób można skorzystać z postępowania polubownego?


Aby postępowanie mogło się rozpocząć, należy do sekretariatu Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych złożyć wniosek na piśmie o rozpatrzenie sprawy przez ten sąd.

Wniosek ten musi spełniać pewne wymogi formalne, w przeciwnym razie zostanie zwrócony do uzupełnienia. Powinien więc zawierać:
  • oznaczenie stron sporu, tzn.: dane wnioskodawcy-konsumenta (imię, nazwisko, adres) oraz dane podmiotu, przeciwko któremu toczyć się będzie postępowanie (np. zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne);
  • wskazanie żądania (np. kwoty pieniężnej) i wyszczególnienie dowodów (dokumentów, np. umowy ubezpieczenia, korespondencji z firmą ubezpieczeniową);
  • opisanie sytuacji, która stała się przyczyną sporu, w tym zwłaszcza stanowiska strony przeciwnej.
Do wniosku należy też dołączyć: odpisy dokumentów (kserokopie), wskazanie wybranego kandydata na arbitra z listy arbitrów (jeśli zaakceptuje go strona przeciwna, będzie rozstrzygał sprawę jako arbiter) oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 15 złotych.

Procedura postępowania przed sądem określona jest w Regulaminie dostępnym na www.rzu.gov.pl Wyrok sądu polubownego wiąże strony, nie przysługuje od niego odwołanie. Jest jednak wykonalny dopiero po zatwierdzeniu go przez sąd powszechny.

Podstawa prawna


Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 r. (DzU Nr 124, poz. 1153).Kodeks postępowania cywilnego, Księga trzecia. Sąd polubowny.

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy ?nansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiadaFederacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie o?cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone