Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
ABS (Anti-Blockier-System) - to samochodowy system zabezpieczający przed poślizgiem kół pojazdu (samochodu, motocykla) przy hamowaniu.
 Home > Konsument
Sprzedaż wysyłkowa

Wystąpienie Federacji Konsumentów przeciw praktykom firmy Vegas

10.04.2015 23:42:01

Na podstawie art. 100a ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity DzU z 2003 nr 86, poz. 804), Federacja Konsumentów wnosi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyk firmy "Vegas" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Fundamentowej 49/51 m. 58 naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ustawy.

Uzasadnienie


(stan faktyczny) Od połowy 2002 roku, do Federacji Konsumentów zgłaszają się osoby, które otrzymały od Spółki Vegas indywidualnie adresowane zawiadomienia o wygraniu nagrody w postaci różnych sum pieniężnych. Zgodnie z ofertą, nagroda miała być wydana, o ile uprawniony odbiorca pisma odeśle w podanym terminie potwierdzenie żądania wygranej, niekiedy wraz z 10 znaczkami pocztowymi (o nominale wskazanym dla zwykłego listu). W rezultacie konsument otrzymywał przesyłkę (paczkę), w której miała znajdować się nagroda - za przesyłkę odbiorca uiszczał opłatę (w przedziale 60-80 PLN). Wbrew zapewnieniom Spółki Vegas w paczce nie znajdowała się przyrzeczona nagroda, lecz niezamawiane towary.

W innych zawiadomieniach Spółka Vegas przyrzeka wydanie nagrody pod warunkiem, że adresat zadzwoni pod numer telefonu "0-701...", gdzie koszt połączenia za 1 minutę wynosi 4 PLN + VAT (koszt połączenia miejscowego wynosi około 0,33 PLN z VAT). Rozmowa telefoniczna trwa około 20 minut. W tym czasie konsumentowi podawane są przez automatyczną sekretarkę informacje wprowadzające go w błąd co do faktu wygrania nagrody.

Konstrukcja zawiadomienia o wygraniu nagrody, zdaniem federacji Konsumentów, wykorzystuje specyficzne reakcje psychologiczne na tego typu reklamę.

Zawiadomienia, które są wysyłane do konsumentów, posiadają identyczną treść - zmienną są dane adresata (w tym także jego numer identyfikacyjny) oraz daty. Identyczne są także "numery zwycięskie" oraz nazwiska osób, które rzekomo wygrały pozostałe nagrody - pod numerem 1 figuruje imię i nazwisko adresata. Do ulotek reklamowych nie jest załączany regulamin gry. Z jego treścią można się zapoznać pod numerem "0-701...", czyli odpłatnie.

(stan prawny) Zdaniem Federacji Konsumentów treść ulotek reklamowych Spółki Vegas ma za zadanie wprowadzenie konsumenta w błąd co do faktu wydania nagrody. Federacja Konsumentów uważa, iż wprowadzanie w błąd jest celowe i wypełnia ustawowe znamiona przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Takie stanowisko Federacja Konsumentów zajęła w piśmie skierowanym do Sekcji do walki z przestępczością gospodarczą Komisariatu Policji Warszawa Praga Północ, która w sprawie działalności Spółki Vegas prowadzi dochodzenie.

Charakter oferty Spółki Vegas wskazuje, iż przyrzeczenie wydania nagrody pod warunkiem skontaktowania się pod numer "0-701..." może spełniać warunki uznania go za ofertę wzięcia udziału w loterii promocyjnej lub audiotekstowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst. jedn. DzU z 1998 r. nr 102, poz. 650 ze zm.). Urządzanie takich gier jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Ministra Finansów (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Federacja Konsumentów skierowała zapytanie do Ministerstwa Finansów, czy Spółka Vegas posiada takie zezwolenie. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przekazało informację, iż nie udzielało takiego zezwolenia, a sprawą pod kątem prawdopodobnego popełnienia przestępstwa skarbowego będzie się zajmował Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów. Warto podkreślić, że brak zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub audiotekstowej powoduje, iż jej uczestnik nie może dochodzić roszczeń z tytułu gry (art. 413 § 2 Kodeksu cywilnego).

Spółka Vegas, jak już wspomniano, sugeruje zapoznanie się z regulaminem gry, który jest dostępny pod numerem "0-701...". Co prawda niedoręczenie regulaminu gry do oferty powoduje, iż nie ma on zastosowania do umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, jednakże samo oferowanie zapoznania się z regulaminem pod warunkiem uiszczenia opłaty jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Zdaniem Federacji Konsumentów praktyki Spółki Vegas noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie loterii promocyjnych w rozumieniu art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU nr 47, poz. 211 ze zm.). Spółka Vegas w imiennie adresowanych dokumentach, stwarzających wrażenie oficjalnych, poprzez odpowiednie manipulacje treścią wywołuje u odbiorcy mylne wrażenie co do pewności otrzymania wygranej. Nie ma tu znaczenia fakt, że dokładna analiza oferty nie pozwala na stwierdzenie, iż oferent zobowiązuje się do wydania nagrody po dodzwonieniu się pod podany numer lub odebraniu paczki - przedsiębiorca zobowiązany jest do szczególnej staranności przy wykonywaniu umowy i udzielenia konsumentowi jasnych, zrozumiałych informacji dotyczących stosunku prawnego.

Obowiązek rzetelnej informacji nakłada na przedsiębiorcę - zawierającego z konsumentem umowę na odległość - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271) w art. 9.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż "Vegas" Sp. z o.o. dopuszcza się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wyżej wymienione działania Spółki Vegas są sprzeczne z prawem oraz rażąco godzą w interesy konsumentów, zwłaszcza ekonomiczne.

Ponieważ istnieje wątpliwość co do rzeczywistego adresu siedziby Spółki Vegas, Federacja Konsumentów wystąpi do Izby Skarbowej w Warszawie z wnioskiem o podanie adresu, wskazywanego przez Spółkę jako właściwego do korespondencji.

 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone