Oborniki Wielkopolskie Online - Twój lokalny portal internetowy Gazeta Internet i komputery Forum dyskusyjne Galeria Katalog stron www Program telewizyjny TV Konsument, prawa konsumentów
Google Szukaj w polskim internecie
Ustaw Oborniki Wielkopolskie Online jako Stronę Startową Dodaj Oborniki Wielkopolskie Online do Ulubionych Online (1)   
 Profil użytkownika
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je sobie za darmo tutaj.

 Konsument
Praktyczne porady
Abc konsumenta
Tryb dochodzenia roszczeń
Usługi: jak zamawiać, jak reklamować
Wadliwy towar, reklamacja

Szukanie w/g tematów
Dane osobowe
Reklama i marketing
Mam prawo do zdrowia
Sprzedaż poza lokalem firmy
Telekomunikacja
Kosmetyki
Zdrowie
Sprzedaż wysyłkowa
Dzieci
Usługi operatorów telewizyjnych
Usługi turystyczne
Ubezpieczenia
Usługi bankowe i finansowe
Sprawy samochodowe


Akcja Kup Budę

 Kalendarium imprez
Więcej na stronie: Imprezy


 Reklama

 Informacje lokalne
Ruszyła akcja "Nie bądź jeleń, weź paragon"
Kartka z kalendarza - 22 Czerwca
Kartka z kalendarza - 21 Czerwca
Absolutorium udzielone
Kartka z kalendarza - 20 Czerwca
Decathlon fundatorem kolejnych nagród
Kartka z kalendarza - 19 Czerwca

 Internet i komputery
Prawie jak hackerzy
Skaner twarzy poprawi bezpieczeństwo w miastach?
Uwaga na świąteczne e-maile
AMD opóźnia produkcję Barcelony
Szef międzynarodowej szajki hackerów zatrzymany
YouTube "zapcha" Internet?
Niebezpieczne YouTube

 Czy wiesz, że...
Power PC - to nazwa procesorów firmy Motorola oraz komputerów osobistych firmy Apple w oparciu o nie zbudowanych; zaleta tych komputerów to wysoka moc obliczeniowa.
 Home > Konsument
Zdrowie

Czy internet może być źródłem informacji o usługach medycznych

10.04.2015 23:42:00

Internet stał się jednym z istotnych źródeł informacji medycznej w zakresie chorób, metod leczenia, produktów medycznych oraz różnorodnych organizacji medycznych. Korzystanie z zasobów internetowych zapewnia szybki i łatwy dostęp do tych informacji. Jednakże jakość prezentowanych w internecie informacji dotyczących problematyki zdrowotnej może budzić wątpliwości. Nie zawsze bowiem użytkownik jest w stanie określić rzeczywiste źródło informacji oraz stwierdzić czy są one właściwe, kompletne i aktualne. Dlatego ważne i niezbędne staje się wprowadzenie podstawowych przepisów regulujących te kwestie.

Poniżej prezentujemy poglądy BEUC - The European Consumers Organization (Biuro europejskich zwiazków konsumenckich, które na szczeblu UE występuje w obronie konsumentów) - na internetowe informacje medyczne.

BEUC dostrzega znaczący potencjał Internetu, jako narzędzia do oferowania medycznych informacji i usług. Informacja medyczna dostępna przez Internet może wzmacniać i pogłębiać wiedzę na temat zdrowia oraz samoleczenia. Zaniepokojenie budzą jednak możliwe nadużycia oraz stwarzanie sytuacji, które mogą zagrażać ludzkiemu życiu. Standaryzacja kryterium do rozpoznawania godnych zaufania źródeł staje się niezbędna dla zdrowia pacjentów szukających pomocy przez Internet. Dlatego wydaje się konieczne wprowadzenie na poziomie regionalnym i międzynarodowym przepisów, które umożliwią regulowanie działalności internetowych aptek w celu uniemożliwienia niezgodnych z prawem praktyk.

Globalny charakter Internetu nie powinien być sposobem na obejście legislacji Unii Europejskiej w sprawie medycyny, a w szczególności sposobem na zakaz reklamowania leków dostępnych tylko na receptę na terenie całej Unii.

"Action Plan" dla e-Europy Rady Europejskiej dokonała rozróżnienia pomiędzy e-businessem a e-medycyną. Taki podział zadowala BEUC, który jest zgodny ze stanowiskiem Komisji, że e-medycyna powinna być traktowana bardziej jako temat zdrowia publicznego niż jako część e-businnesu. Według BEUC e-medycyna jest dodatkiem a nie alternatywą na tradycyjne stosunki pomiędzy pacjentem a lekarzem oraz pacjentem a apteką.

Każda witryna internetowa na temat medycyny powinna:
 1. okazywać akredytacje swoich lekarzy i farmaceutów;
 2. podawać źródła naukowe i dowody podtrzymujące ich zalecenia;
 3. podawać datę publikacji na każdym dokumencie oraz dokonywać częstych aktualizacji swoich stron;
 4. ujawniać jakiekolwiek sponsorowanie przez prywatne firmy oraz jawnie rozróżniać informacje o charakterze neutralnym, czyli czysto informacyjnym od publikacji promocyjnych;
 5. zapewnić, aby internetowa porada medyczna nie przeistaczała się w leczenie bez konsultacji z lekarzem;
 6. ujawniać charakter organizacji oraz grup docelowych;
 7. podawać adresy kontaktowe, numery telefonów oraz możliwości wyrażania własnych uwag przez użytkowników;
 8. dokładnie monitorować jakość odnośników na inne witryny internetowe.
BEUC sugeruje, że osoby lub firmy chcące promować leki na swoich witrynach nie powinny być dopuszczone do oferowania informacji medycznych przez Internet.

Dla usprawnienia i łatwiejszego posługiwania się Internetem wskazane byłoby stworzenie wyszukiwarek stron internetowych o charakterze medycznym, dzięki którym konsumenci odnajdywaliby jedynie strony posiadające akredytację.

Akredytujące organizacje powinny gwarantować zastosowanie i respektowanie wytycznych poprzez stosowanie:
 1. "Active seals" (interaktywne znaki zaufania - hiperłącze internetowe) na akredytowanych witrynach, pozwalające konsumentom na potwierdzenie akredytacji.
 2. Monitoringu przez organizacje postronne. BEUC sugeruje stworzenie komórek zajmujących się monitorowaniem przy EMEA (Europejska Agencja dla Oceny Produktów Medycznych) i WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), takie jakie istnieją przy amerykańskiej FDA (Agencja do Spraw Żywności i Leków), posiadających infolinie, pozwalające obywatelom na składanie skarg przeciwko nieuczciwym stronom internetowym.
 3. Wewnętrznej samoregulacji w przemyśle farmaceutycznym dotyczącej internetowych praktyk reklamowania.
 4. Wewnętrznego kodu postępowania przyjętego przez stowarzyszenia lekarskie i farmaceutyczne na poziomie UE.
 5. Powinny powstawać międzynarodowe bazy danych dla ujawniania nieuczciwych stron internetowych.
 6. BEUC popiera inicjatywę WHO dodania do Światowego systemu internetowego możliwości tworzenia adresów internetowych kończących się jako .health (zamiast .com) co ułatwiałoby użytkownikom odnajdywanie akredytowanych stron internetowych.

Poglądy BEUC na internetowe serwisy (konsultacje, recepty i sprzedaż)


Organizacja wyraża zaniepokojenie tego rodzaju praktykami, ponieważ stwarzają one zagrożenie dla życia, co przewyższa jakiekolwiek korzyści, które wynikają z takich usług. Pomimo to, konsumenci powinni korzystać z wolności wyboru i z najwyższych poziomów jakości. Dlatego organizacja proponuje implementację przepisów w UE, co zapewni podstawowe standardy jakości. Prócz tego powinny istnieć niżej wymienione rozwiązania, dodatkowe elementy do systemu standaryzacji przyznawania znaków określających źródła godne zaufania:
 1. wszystkie witryny internetowe świadczące usługi w zakresie konsultacji, wydawania i realizowania recept oraz sprzedaż leków, powinny być operowane przez ekspertów medycyny (okazując akredytacje, prawdziwy numer telefonów i adresy);
 2. wszystkie witryny powinny być w pełni odpowiedzialne za swoje usługi (zakaz stosowania oświadczeń odstępowania od odpowiedzialności);
 3. wszystkie witryny powinny w sposób przejrzysty umieszczać informacje o ochronie danych osobowych, poufności i praw do redagowania informacji. Informować pacjenta, jak dane wysłane do witryny zostaną przetworzone oraz umożliwić wgląd i modyfikacje tychże danych, zwłaszcza dotyczących poufnych informacji o stanie zdrowia. Podanie informacji powinno polegać raczej na zaznaczeniu danych, niż ich wyeliminowaniu. Metody szyfrowania transmisji danych (zwłaszcza dane o stanie zdrowia i finansowe) powinny być widocznie oznakowane dla użytkownika. Należy dostosować je do rozporządzenia UE o ochronie danych;
 4. powinny istnieć przejrzyste reguły ustalania cen: konsumenci powinni być informowani o wszelkich kosztach przesyłki, konsultacji, recepty itp., które obciążają ich karty kredytowe;
 5. witryny działające na terenie UE powinny wysyłać potwierdzenie zakupu na adres poczty elektronicznej, zawierające wymagane dane oraz umożliwić konsumentom w terminie do siedmiu dni od dokonania zakupu na odstąpienie od niego (dostosowując się w ten sposób do rozporządzenia dotyczącego sprzedaży wysyłkowej); (w Polsce termin ten wynosi 10 dni - przyp. FK)
 6. wszystkie leki powinny być wysyłane w oryginalnym opakowaniu, które zawiera informacje o składzie oraz wskazanie na możliwe skutki uboczne. Dane te powinny być w języku kraju, do którego są wysyłane;
 7. jeżeli to możliwe, witryny powinny posiadać pozwolenia na działalność, by lepiej zidentyfikować właścicieli.
Organizacja akredytująca powinna weryfikować dostosowanie się do kryteriów, usuwać nieuczciwe witryny i podejmować stosowne kroki prawne.

Działalność dotycząca sprzedaży leków powinna być kontrolowana przez stowarzyszenia zawodowe, e-lekarze i e-farmaceuci powinni ponosić odpowiedzialność za błędne diagnozy lub praktyki, tak jak jest to w rzeczywistym świecie poza siecią. Dodatkowo, każda witryna powinna posiadać polisę ubezpieczeniową w celu pokrycia odszkodowań na wypadek błędnych diagnoz.

Należy dokonać definicji reguł w sprawie jurysdykcji, w wypadku gdy transakcje dokonywane są pomiędzy lokalizacją w UE i lokalizacją w innym kraju. W szczególności pilne jest wprowadzenie porozumień dotyczących odpowiedzialności i rozstrzygania sporów. Dokonanie tego jest możliwe przez istniejące międzynarodowe organizacje lub też przez bilateralne porozumienia między krajami.

Istnieje konieczność wprowadzenia bardziej zawężonych kontroli podczas odpraw celnych w UE. Zagraniczne leki, zwłaszcza te, które wymagają recepty w krajach wspólnoty UE, powinny być konfiskowane. Konsumenci powinni otrzymać ostrzeżenie o takiej możliwości przed dokonaniem zakupu, najlepiej w formie pisemnej umieszczonej na witrynie. W celu zniechęcenia producentów do używania opakowań podobnych do opakowań innych firm, należałoby wprowadzić międzynarodowy system wystawiania kar finansowych lub odpowiedzialności przed sądem.

UE powinna zapewnić bilateralne porozumienia oraz wspierać rezolucje WHO/WTO dotyczącą sprzedaży leków drogą wysyłkową oraz praktyk marketingowych.

Opinie BEUC na temat legislacji dotyczącej e-zdrowia.

 1. BEUC popiera rozdzielenie przez Radę Europejską z Lizbony i Feira pojęć e-biznes i e-zdrowie w Programie akcji na rzecz e-Europa. Specyfika leków, jako produktów (polityka cenowa, dystrybucja, wprowadzanie na rynek) powinna być podtrzymana w Internecie.
 2. Pięć priorytetowych kroków w sprawie e-zdrowia (regulowany system oznaczania wiarygodnych towarów, kodeksy dobrych praktyk, sieć baz danych oraz prawo regulujące sprawy dotyczące e-zdrowia) potencjalnie pokrywają wszystkie aspekty działalności e-zdrowia.
 3. Organizacja wspiera Projekt MedCertain a także wprowadzenie trzypoziomowego systemu ewaluowania. Takie wymogi ewaluacji powinny być zawarte w ostatecznych wytycznych przedstawionych przez Komisje w sprawie kryteriów jakości dla witryn dostarczających informacje medyczne.

BEUC oczekuje:

 1. jawnych i surowych standardów monitoringu jakości;
 2. witryna powinna gwarantować: przejrzysty projekt graficzny, narzędzia pomocy dla użytkownika, pełna pogłębioną zawartość tematyczną, brak konieczności ładowania płatnego oprogramowania, ograniczony system subskrypcji, protokół ograniczający korzystanie ze strony przez dzieci;
 3. przejrzystego oświadczenia na stronie witryny, że stosowanie internetu do pozyskiwanie pomocy medycznej jest tylko dodatkiem do zaleceń wydanych przez lekarza;
 4. pełnej jawności informacji na temat sprzedawanych leków: producenta, dystrybutora, składu, sposobu użytkowania, skutków ubocznych, interakcji z innymi lekami oraz legalności w danym kraju;
 5. nie stosowania "cookies" lub stosowania tylko za pozwoleniem użytkownika;
 6. pełnego opisu stosowanego sposobu szyfrowania danych;
 7. witryna powinna umieszczać daty na każdej publikacji lub stronie. Wymogi dotyczące częstotliwości aktualizacji witryny nie powinny stanowić utrudnienia w dostępie do przeszłych publikacji;
 8. dostępu do swoich danych osobowych/medycznych przez pacjentów oraz możliwości modyfikacji lub wymazania osobistych informacji.

Podsumowanie


BEUC zwraca się do Komisji o podjęcie realizacji propozycji na rzecz stworzenia legislacji regulującej praktyki medycyny w Internecie. Nalega, aby Komisja podjęła dialog na scenie międzynarodowej w celu odnalezienia globalnego rozwiązania na temat e-zdrowia. W szczególności pragnie prosić Komisję, aby dopełniła starań w celu zniechęcenia innych krajów spoza Unii do przysyłania leków obywatelom krajów UE.
 
Serwis powstał przy współpracy z Federacją konsumentów.Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce.

Pobierz darmowe e-booki
(Nie)bezpieczne aukcje, czyli jak unikniesz ryzyka podczas kupowania na aukcjach internetowych.

 Najczęściej czytane
Zadatek czy zaliczka
ABC konsumenta - co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji
ABC konsumenta - wadliwy towar, reklamacja
Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
ABC konsumenta - usługi (Potyczki z fachowcem)
Zawarcie umowy o wykonanie usługi
Słowniczek kosmetyczny
ABC konsumenta - reklamacja usług telekomunikacyjnych (Zawyżony rachunek - płacić, nie płacić)
Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej
ABC konsumenta - sprzedaż na odległość (Zakupy bez wychodzenia z domu)
Usługi platform cyfrowych
Podstawowe pojęcia w turystyce
Przykłady - usługi
Kazus dotyczący nienależytego wykonania usługi pralniczej
Pułapki w sprzedaży wysyłkowej
Ile wart jest mój podpis
Kilka wskazówek przy zakupie używanych samochodów
Wadliwie wykonana usługa
Sądownictwo polubowne
Odpowiedzialność hotelarza (organizatora turystyki) za rzeczy wniesione do hotelu
| Strona główna | Gazeta | Miszmasz | Internet i komputery | Forum | Galeria | Liga Halowa Piłki Nożnej | Katalog stron www |
| Program telewizyjny | Konsument | Schronisko dla psów Azorek | Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami |
| Stowarzyszenie "Przyjaciel" | Kartka do Świętego Mikołaja | Kontakt |
Copyright © 2004-2006 Oborniki Wielkopolskie Online Wszelkie prawa zastrzeżone